Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "MAGROS-VELETRGOVINA" dioničko društvo za trgovinu na veliko, malo i spoljnu trgovinu, Sarajevo
Skraćeni naziv Društva "MAGROS-VELETRGOVINA" D.D. Sarajevo
Adresa Vrbanja 1, Sarajevo
Telefon 033/407-277 // 033/407-274 i sekretar Azra Ć 062-833-859
Fax 033/833-859
Matični broj društva 65-02-0017-08
E-mail a.cehajic@alshiddi.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Alshiddi Anas Abdulleh M član
Nadzorni odbor Galal Elsayed Diab Deib član
Nadzorni odbor Murtadha Mumtaz Mohamed Ghulam Murtadha član
Nadzorni odbor Suhail Mohamed Husain Hajee član
Nadzorni odbor Alshiddi Sulaiman Abdullah M predsjednik
Uprava Armin Šabotić direktor
Zastupa Armin Šabotić direktor
Osnovi kapital Društva 119.847.400,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 71501
Nominalna vrijednost: 100,00 KM
Vrijednost: 7.150.100,00 KM
Serija: I II III

Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 1126973
Nominalna vrijednost: 100,00 KM
Vrijednost: 112.697.300,00 KM
Serija: IV
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
"MAGROS-VELETRGOVINA" dioničko društvo za trgovinu na veliko, malo i spoljnu trgovinu, Sarajevo Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
"MAGROS-VELETRGOVINA" dioničko društvo za trgovinu na veliko, malo i spoljnu trgovinu, Sarajevo Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
"MAGROS-VELETRGOVINA" dioničko društvo za trgovinu na veliko, malo i spoljnu trgovinu, Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download