Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "PIRAMIDA" Dioničko društvo Mostar
Skraćeni naziv Društva "PIRAMIDA" d.d Mostar
Adresa Kralja Tomislava 18, Mostar
Telefon 036/643-366
Fax 036/643-543
Matični broj društva 12312312
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Ante Musa predsjednik
Nadzorni odbor Vjekoslav Marijanović član
Nadzorni odbor Ilija Odak član
Uprava Mario Marijanović direktor
Zastupa Marijanović Mario
Osnovi kapital Društva 50.000,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 500
Nominalna vrijednost: 100,00 KM
Vrijednost: 50.000,00 KM
Serija: I