Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva DIONIČKO DRUŠTVO "CENTROTRANS" PREVOZ PUTNIKA KAKANJ
Skraćeni naziv Društva "CENTROTRANS" DD KAKANJ
Adresa 7. Muslimanske 33, Kakanj
Telefon 032/552-200
Fax 032/552-201
Matični broj društva 1-561
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Nevzeta Kosović član
Nadzorni odbor Ibrahim Kerla predsjednik
Nadzorni odbor Edita Omerović član
Uprava Sulajman Bitić direktor
Zastupa Sulejman Bitić
Osnovi kapital Društva 701.115,30 KM
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina