Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva DIONIČKO DRUŠTVO "CENTROTRANS" PREVOZ PUTNIKA KAKANJ
Skraćeni naziv Društva "CENTROTRANS" DD KAKANJ
Adresa 7. Muslimanske 33, Kakanj
Telefon 032/552-200
Fax 032/552-201
Matični broj društva 1-561
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Nevzeta Kosović član
Nadzorni odbor Ibrahim Kerla predsjednik
Nadzorni odbor Edita Omerović član
Uprava Sulajman Bitić direktor
Zastupa Sulejman Bitić
Osnovi kapital Društva 701.115,30 KM