Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva DRVNA INDUSTRIJA "ZVIJEZDA" d.d. Vareš
Skraćeni naziv Društva DI "ZVIJEZDA" d.d. Vareš
Adresa Put mira 20, Vareš
Telefon 061/189-171
Matični broj društva 20198885
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Zdravko Knežević predsjednik
Nadzorni odbor Zajim dr. Hrvat član
Nadzorni odbor Emina Hodžić član
Uprava Ljubo Kasapović v.d. direktor
Zastupa Kasapović Ljubo
Osnovi kapital Društva 4.863.600,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 486360
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 4.863.600,00 KM
Serija: I