Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Privredno društvo za proizvodnju automobilskih dijelova i vijaka "TADIV" dioničko društvo Konjic
Skraćeni naziv Društva "TADIV" d.d. Konjic
Adresa Donje Polje 42, Konjic
Telefon 036/728-934
Fax 036/728-934
Matični broj društva 4202743520000
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Halil Gagula predsjednik
Nadzorni odbor Zijad Alibašić član
Nadzorni odbor Suad Balić član
Uprava Salko Proho v.d. direktor
Zastupa Proho Salko
Osnovi kapital Društva 11.427.300,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 114273
Nominalna vrijednost: 100,00 KM
Vrijednost: 11.427.300,00 KM
Serija: I