Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "Tvornica transportnih uređaja" d.d. Tuzla
Skraćeni naziv Društva "TTU" d.d. Tuzla
Adresa 18. Hrvatske brigade 25, Tuzla
Telefon 035/290-241
Fax 035/290-241
Matični broj društva 01110918
E-mail ttu@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Mufid Moranjkić predsjednik
Nadzorni odbor Suad Imamović član
Nadzorni odbor Jasmin Pozderac član
Uprava Dževad Kadrić direktor
Zastupa Dževad Kadrić
Osnovi kapital Društva 22.025.313,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 729315
Nominalna vrijednost: 30,20 KM
Vrijednost: 22.025.313,00 KM
Serija: I