Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "AA KAPITAL BROKERS" brokersko dilerska kuća d.d. Bihać
Skraćeni naziv Društva "AA KAPITAL BROKERS" d.d. Bihać
Adresa Bosanska 6/III, Bihać
Telefon 037/228-308
Fax 037/228-272
Matični broj društva 4263405940004
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Šerif Alibabić predsjednik
Nadzorni odbor Fikra Alibabić član
Nadzorni odbor Dženeta Alibabić član
Uprava Amir Dervišević direktor
Zastupa Amir Dizdarević
Osnovi kapital Društva 2.340.000,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 234000
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 2.340.000,00 KM
Serija: A