Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničko društvo "Rudnik mangana" Bužim
Skraćeni naziv Društva DD "Rudnik mangana" Bužim
Adresa Vrhovska bb, Bužim
Telefon 037/410-118
Fax 037/410-118
Matični broj društva 1-3689-00
E-mail rudnik_mangana_dd@hotmail.com
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Senad Krupić predsjednik
Nadzorni odbor Ljubica Jovanovska član
Nadzorni odbor Sejad Dizdarević član
Uprava Suljaga Alukić direktor
Zastupa Suljaga Alukić
Osnovi kapital Društva 2.896.500,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 28965
Nominalna vrijednost: 100,00 KM
Vrijednost: 2.896.500,00 KM
Serija: I