Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva PETROLINVEST d.d. za inženjering, projektovanje i izgradnju industrijskih objekata Sarajevo
Skraćeni naziv Društva PETROLINVEST d.d. Sarajevo
Adresa Tvornička 3, Sarajevo
Telefon 033/455-850
Fax 033/546-762
Matični broj društva 4200652900007
E-mail info@petrolinvest.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Al Khoury Elie predsjednik
Nadzorni odbor Shehadeh Shehadeh član
Nadzorni odbor Achille de Nino član
Nadzorni odbor Tchiroyan Vicken član
Nadzorni odbor Stefano Polimeni član
Uprava Martin Aeron Parker direktor
Zastupa Martin Aeron Parker direktor
Osnovi kapital Društva 6.532.000,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 326600
Nominalna vrijednost: 20,00 KM
Vrijednost: 6.532.000,00 KM
Serija: II
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
PETROLINVEST d.d. za inženjering, projektovanje i izgradnju industrijskih objekata Sarajevo Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
PETROLINVEST d.d. za inženjering, projektovanje i izgradnju industrijskih objekata Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
PETROLINVEST d.d. za inženjering, projektovanje i izgradnju industrijskih objekata Sarajevo Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download