Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "INSTITUT ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE" D.D. SARAJEVO
Skraćeni naziv Društva "INIT" d.d. Sarajevo
Adresa Rajlovačka bb, Sarajevo
Telefon 033/754-166
Fax 033/754-074
Matični broj društva 65-02-0002-11
E-mail Dragica.Primorac@init.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Senad Džambić predsjednik
Nadzorni odbor Damir Kunosić član
Nadzorni odbor Saudina Mujan član
Uprava Hajrudin Hrustemović direktor
Zastupa Hajrudin Hrustemović direktor
Osnovi kapital Društva 1.748.300,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 17483
Nominalna vrijednost: 100,00 KM
Vrijednost: 1.748.300,00 KM
Serija: I
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina