Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničko društvo "Sebilj" Visoko za inženjering, konsalting i marketing usluge
Skraćeni naziv Društva "Sebilj" d.d. Visoko
Adresa Zanatski centar Sebilj II , Visoko
Telefon 061/510-412
Fax -
Matični broj društva 4218344670005
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Salih Lemeš predsjednik
Nadzorni odbor Senada Ković član
Nadzorni odbor Šemso Omerhodžić član
Uprava Enver Berbić direktor
Zastupa Berbić Enver
Osnovi kapital Društva 1.595.820,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 159582
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 1.595.820,00 KM
Serija: I