Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva JAVNO PREDUZEĆE ZA VODOPRIVREDNU DJELATNOST "SPREČA" d.d. Tuzla
Skraćeni naziv Društva JP "SPREČA" DD TUZLA
Adresa Aleja Alije Izetbegovića 29/VII, Tuzla
Telefon 035/250-063
Fax 035/250-064
Matični broj društva 1-32
E-mail spreca@bih.net ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Nusret Hogić član
Nadzorni odbor Sabit Huskanović član
Uprava Hajrudin Suljić direktor
Uprava Osman Bajrektarević izvršni direktor
Uprava Omer Kovčić izvršni direktor
Zastupa Hajrudin Suljić direktor
Nadzorni odbor Alen Nuhić predsjednik
Nadzorni odbor Sadmir Džebo član
Nadzorni odbor Amra Kišić član
Osnovi kapital Društva 1.660.930,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 166093
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 1.660.930,00 KM
Serija: I