Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničko društvo za hotelijerstvo, turizam i ugostiteljstvo "BIOKOVO" Sarajevo - Vogošća
Skraćeni naziv Društva "BIOKOVO" d.d. Vogošća
Adresa Gornja Jošanica II 1, Vogošća
Telefon 033/433-000
Fax 033/432-721
Matični broj društva 4200726440003
E-mail h-park@smartnet.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Dragoljub Budimir član
Nadzorni odbor Sead Kadrić predsjednik
Nadzorni odbor Adnan Bunjo član
Uprava Sahrudin Ramić direktor
Zastupa Sahrudin Ramić direktor
Osnovi kapital Društva 6.627.244,40 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 352513
Nominalna vrijednost: 18,80 KM
Vrijednost: 6.627.244,40 KM
Serija: II