Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "VISPAK" dioničko društvo za prehrambenu industriju Visoko
Skraćeni naziv Društva D.D. "VISPAK" prehrambena industrija Visoko
Adresa Ozrakovići bb bb, Visoko
Telefon 032/738-100, 032/738-334
Fax 032/738-143
Matični broj društva 43-02-0003-09
E-mail dzenita.ganic@vispak.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Semir Sejdinović predsjednik
Nadzorni odbor Haris Jahić član
Nadzorni odbor Sulejman Hrvić član
Uprava Rusmir Hrvić prokurist
Uprava Nina Bijedić - Mujanović direktor
Uprava Dženita Ganić izvršni direktor
Zastupa Nina Bijedić - Mujanović
Osnovi kapital Društva 15.223.110,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 1522311
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 15.223.110,00 KM
Serija: A