Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "VISPAK" dioničko društvo za prehrambenu industriju Visoko
Skraćeni naziv Društva D.D. "VISPAK" prehrambena industrija Visoko
Adresa Ozrakovići bb bb, Visoko
Telefon 032/465-695
Fax 032/-738-195
Matični broj društva 43-02-0003-09
E-mail vispak@vispak.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Semir Sejdinović predsjednik
Nadzorni odbor Haris Jahić član
Nadzorni odbor Sulejman Hrvić član
Uprava Rusmir Hrvić prokurist
Uprava Nina Bijedić - Mujanović direktor
Uprava Dženita Ganić izvršni direktor
Zastupa Nina Bijedić - Mujanović
Osnovi kapital Društva 15.223.110,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 1522311
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 15.223.110,00 KM
Serija: A
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
"VISPAK" dioničko društvo za prehrambenu industriju Visoko Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
"VISPAK" dioničko društvo za prehrambenu industriju Visoko Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
"VISPAK" dioničko društvo za prehrambenu industriju Visoko Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
"VISPAK" dioničko društvo za prehrambenu industriju Visoko Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
"VISPAK" dioničko društvo za prehrambenu industriju Visoko Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2022 Preuzmi download