Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam "DUBRAVA" Cazin
Skraćeni naziv Društva "DUBRAVA" d.d. Cazin
Adresa Ostražac na Uni, Hotel Sedra Cazin bb, Cazin
Telefon 037/532-106
Fax 037/532-107
Matični broj društva 1-43-00
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Halil Bajramović predsjednik
Nadzorni odbor Mirsad Mujanović član
Nadzorni odbor Emir Delić član
Uprava Rifet Alibabić v.d. direktor
Zastupa Rifet Alibabić
Osnovi kapital Društva 12.232.700,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 122327
Nominalna vrijednost: 100,00 KM
Vrijednost: 12.232.700,00 KM
Serija: I