Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Društvo za ugostiteljstvo i turizam HETMOS "Mostar-Hoteli" d.d. Mostar
Skraćeni naziv Društva HETMOS "Mostar-Hoteli" d.d. Mostar
Adresa Mostarskog bataljona bb, Mostar
Telefon 036/500-100
Fax 036/500-502
Matični broj društva 1-11525
E-mail info@bristol.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Matun Kvesić predsjednik
Nadzorni odbor Tihomir Šutalo član
Nadzorni odbor Senada Đipa član
Uprava Azra Ovčina direktor
Zastupa Azra Ovčina
Osnovi kapital Društva 2.110.503,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 30587
Nominalna vrijednost: 69,00 KM
Vrijednost: 2.110.503,00 KM
Serija: I