Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Privredno dioničko društvo "Gradska pekara" Zavidovići
Skraćeni naziv Društva PDD "Gradska pekara" Zavidovići
Adresa Željeznička bb, Zavidovići
Telefon 032/873-415
Fax 032/873-415
Matični broj društva 4218216240006
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Nial Šehović predsjednik
Nadzorni odbor Nedžad Kadić član
Nadzorni odbor Salko Smajlović član
Uprava Šefik Džaferović direktor
Zastupa Džaferović Šefik
Osnovi kapital Društva 966.850,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 96685
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 966.850,00 KM
Serija: I