Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "Trgovinski magazini" dioničko društvo Bosanski Petrovac
Skraćeni naziv Društva "Trgovinski magazini" d.d. Bosanski Petrovac
Adresa Ibrahimpašića 2, Bosanski Petrovac
Telefon 037/881-901
Fax -
Matični broj društva 4011080000000
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Enes Selimović predsjednik
Nadzorni odbor Muhamed Omeragić član
Nadzorni odbor Edhem Jaganjac član
Uprava Ramiz Bajramović direktor
Zastupa Bajramović Ramiz
Osnovi kapital Društva 2.214.700,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 22147
Nominalna vrijednost: 100,00 KM
Vrijednost: 2.214.700,00 KM
Serija: A