Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "Metal-građa" dioničko društvo za robni promet Visoko
Skraćeni naziv Društva "Metal-građa" d.d Visoko
Adresa Branilaca 19, Visoko
Telefon 032/738-590
Fax -
Matični broj društva 01138154
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Faruk Kulović predsjednik
Nadzorni odbor Esad Afgan član
Nadzorni odbor Naim Afgan član
Uprava Mehmed Skopljak v.d. direktor
Zastupa Skopljak Mehmed
Osnovi kapital Društva 4.696.990,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 469699
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 4.696.990,00 KM
Serija: I