Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničko društvo "MAGIC" Bihać
Skraćeni naziv Društva "MAGIC" d.d. Bihać
Adresa Bihaćkih branilaca 36, Bihać
Telefon 037/227-183
Fax -
Matični broj društva 4263322650006
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Edita Porobić predsjednik
Nadzorni odbor Muhamed Alijagić član
Nadzorni odbor Dragan Pilipović član
Uprava Husnija Muslić direktor
Zastupa Muslić Husnija
Osnovi kapital Društva 557.000,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 5570
Nominalna vrijednost: 100,00 KM
Vrijednost: 557.000,00 KM
Serija: I