Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničko društvo za ugostiteljske usluge, trgovinu i promet "DIONIS" Zenica
Skraćeni naziv Društva "DIONIS" d.d. Zenica
Adresa Školska 10, Zenica
Telefon -
Fax -
Matični broj društva 20065966
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Mirsad Agić predsjednik
Nadzorni odbor Radoslav Dodik član
Nadzorni odbor Senad Baručija član
Uprava Ferid Hasagić direktor
Uprava Masar Krasnić izvršni direktor
Zastupa Hasagić Ferid
Osnovi kapital Društva 14.437.030,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 1443703
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 14.437.030,00 KM
Serija: A