Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva OTVORENO DIONIČKO DRUŠTVO KONFEKCIJA "BORAC" TRAVNIK
Skraćeni naziv Društva KONFEKCIJA "BORAC" D.D. TRAVNIK
Adresa Tvornička bb, Travnik
Telefon 030/511-914
Fax 030/511-686
Matični broj društva 51-02-0011-08
E-mail firma@konfekcija-borac.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Senad Zekić predsjednik
Nadzorni odbor Ifet Halep član
Uprava Kenan Kolašinac izvršni direktor
Uprava Sead Čolo v.d. direktor
Zastupa Sead Čolo
Nadzorni odbor Damir Dizdar član
Osnovi kapital Društva 17.090.625,30 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 478325
Nominalna vrijednost: 35,70 KM
Vrijednost: 17.076.202,50 KM
Serija: I