Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničko društvo za mehaničku obradu drveta "SEHA-SANA" Sanski Most
Skraćeni naziv Društva D.D. "SEHA-SANA" Sanski Most
Adresa Prijedorska 3, Sanski Most
Telefon 037 684 902
Fax 037 685 787
Matični broj društva 017144331
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Fikreta Ferizović član
Nadzorni odbor Ibro Alihodžić predsjednik
Nadzorni odbor Demiralp Husnu Volkan 31.1100688.2000 član
Uprava Haydar Sadi Sundus direktor
Zastupa Haydar Sadi Sundus
Osnovi kapital Društva 14.496.300,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 144963
Nominalna vrijednost: 100,00 KM
Vrijednost: 14.496.300,00 KM
Serija: A