Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva CGP D.D. Za niskogradnju, transport i trgovinu Sarajevo
Skraćeni naziv Društva CGP d.d. Sarajevo
Adresa Topal Osman Pašina 32 B, Sarajevo
Telefon 033/ 654 031
Fax 033/ 654 031
Matični broj društva 0101957303618
E-mail jata@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Hamzalija Ibrić predsjednik
Nadzorni odbor Almir Ibrić član
Nadzorni odbor Amela Ibrić član
Uprava Senada Ibrić direktor
Zastupa Senada Ibrić
Osnovi kapital Društva 9.545.200,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 95452
Nominalna vrijednost: 100,00 KM
Vrijednost: 9.545.200,00 KM
Serija: I