Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva DIONIČKO DRUŠTVO RUDNIK SOLI "TUZLA" TUZLA
Skraćeni naziv Društva Rudnik soli "TUZLA" d.d. Tuzla
Adresa Tušanj 66, Tuzla
Telefon 035/321-450
Fax 035/281-652
Matični broj društva 1-91
E-mail rudnik.soli@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Meliha Rizvić član
Nadzorni odbor Emir Hadžimešić predsjednik
Nadzorni odbor Jasmin Mumbašić član
Nadzorni odbor Fuad Dumanjić član
Nadzorni odbor Sabahudin Hasanović član
Uprava Selma Goletić v.d. izvršni direktor
Uprava Kasim Butković v.d. izvršni direktor
Uprava Igor Ilić v.d. izvršni direktor
Uprava Devla Šehić v.d. izvršni direktor
Uprava Nermin Baluković direktor
Zastupa Nermin Baluković direktor
Osnovi kapital Društva 130.344.691,50 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 1519152
Nominalna vrijednost: 85,10 KM
Vrijednost: 129.279.835,20 KM
Serija: I, II

Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 12513
Nominalna vrijednost: 85,10 KM
Vrijednost: 1.064.856,30 KM
Serija: III
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
DIONIČKO DRUŠTVO RUDNIK SOLI "TUZLA" TUZLA Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
DIONIČKO DRUŠTVO RUDNIK SOLI "TUZLA" TUZLA Revizorski izvještaj Polugodišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
DIONIČKO DRUŠTVO RUDNIK SOLI "TUZLA" TUZLA Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download