Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva DIONIČKO DRUŠTVO RUDNIK SOLI "TUZLA" TUZLA
Skraćeni naziv Društva Rudnik soli "TUZLA" d.d. Tuzla
Adresa Tušanj 66, Tuzla
Telefon 035/321-450
Fax 035/281-652
Matični broj društva 1-91
E-mail sekretar@rudniksoli.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Meliha Rizvić član
Nadzorni odbor Emir Hadžimešić predsjednik
Nadzorni odbor Jasmin Mumbašić član
Nadzorni odbor Fuad Dumanjić član
Nadzorni odbor Mirsada Brčaninović član
Uprava Kadro Jahić v.d. izvršni direktor
Uprava Nermin Baluković v.d. direktor
Uprava Kasim Butković v.d. izvršni direktor
Uprava Igor Ilić v.d. izvršni direktor
Uprava Azra Cilović v.d. izvršni direktor
Zastupa Nermin Baluković v.d. direktor
Osnovi kapital Društva 130.344.691,50 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 1519152
Nominalna vrijednost: 85,10 KM
Vrijednost: 129.279.835,20 KM
Serija: I, II

Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 12513
Nominalna vrijednost: 85,10 KM
Vrijednost: 1.064.856,30 KM
Serija: III