Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Livnica d.d Vareš
Skraćeni naziv Društva Livnica d.d Vareš
Adresa Metalska , Vareš
Telefon 032/843-012
Fax 032/843-012
Matični broj društva 2403959173995
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Mirsad Durić predsjednik
Nadzorni odbor Ahmed Memić član
Nadzorni odbor Fadila Turki član
Uprava Bešić Enes v.d. direktor
Zastupa Enes Bešić
Osnovi kapital Društva 3.147.950,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 314795
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 3.147.950,00 KM
Serija: I