Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "SAKUPLJANJE SEKUNDARNIH SIROVINA" D.D VAREŠ
Skraćeni naziv Društva "Sakupljanje sekundarnih sirovina" d.d Vareš
Adresa Metalska , Vareš
Telefon 032 843 012
Fax 032 843 012
Matični broj društva 0301960171772
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Sadik Durić predsjednik
Nadzorni odbor Enis Kamenjaš član
Nadzorni odbor Maja Pejić član
Uprava Namik Masnopita v.d. direktor
Zastupa Namik Masnopita
Osnovi kapital Društva 3.205.815,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 213721
Nominalna vrijednost: 15,00 KM
Vrijednost: 3.205.815,00 KM
Serija: I