Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Javno preduzeće "KOMOS" Dioničko društvo Mostar
Skraćeni naziv Društva J.P. "KOMOS" d.d. Mostar
Adresa Opine bb, Mostar
Telefon 036/576 995
Fax 036/555 102
Matični broj društva 20158662
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Ljubo Golemac predsjednik
Nadzorni odbor Miroslav Krezić član
Nadzorni odbor Ismet Demirović član
Nadzorni odbor Miroslav Grubišić član
Nadzorni odbor Edin Vejzović član
Uprava Mufid Kajtaz v.d. direktor
Zastupa Mufid Kajtaz
Osnovi kapital Društva 6.026.550,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 602655
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 6.026.550,00 KM
Serija: I
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina