Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Javno preduzeće "KOMOS" Dioničko društvo Mostar u stečaju
Skraćeni naziv Društva J.P. "KOMOS" d.d. Mostar - u stečaju
Adresa Opine bb, Mostar
Telefon 036/576 995
Fax 036/555 102
Matični broj društva 20158662
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Uprava Jusuf Obradović stečajni upravnik
Zastupa Jusuf Obradović stečajni upravnik
Osnovi kapital Društva 6.026.550,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 602655
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 6.026.550,00 KM
Serija: I