Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Javno preduzeće "UBORAK" Dioničko društvo Mostar
Skraćeni naziv Društva J.P. "UBORAK" d.d Mostar
Adresa Vrapčići bb, Mostar
Telefon 036/282-011
Fax 036/282-011
Matični broj društva 1-1187
E-mail uborak@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Anđelko Sesar predsjednik
Nadzorni odbor Latif Hujdur član
Nadzorni odbor Antonio Križanac član
Nadzorni odbor Mirnes Turbo član
Nadzorni odbor Muamer Hadžić član
Uprava Hasan Stupac direktor
Zastupa Hasan Stupac
Osnovi kapital Društva 700.600,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 70060
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 700.600,00 KM
Serija: I