Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva SOKO ODRŽAVANJE dioničko društvo Mostar
Skraćeni naziv Društva SOKO ODRŽAVANJE d.d Mostar
Adresa Rodoč bb, Mostar
Telefon 036/350 210
Fax 036/350 221
Matični broj društva 0101965157388
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Marinko Soldo član
Uprava Radmila Soldo direktor
Zastupa Radmila Soldo direktor
Nadzorni odbor Mario Vukoja predsjednik
Nadzorni odbor Stipe Batinović član
Osnovi kapital Društva 1.910.100,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 191010
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 1.910.100,00 KM
Serija: I