Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "NOVI CENTAR" DIONIČKO DRUŠTVO Zavidovići
Skraćeni naziv Društva "NOVI CENTAR" d.d. Zavidovići
Adresa Maršala Tita 7, Zavidovići
Telefon 032/868 090
Fax 032/868 090
Matični broj društva 43-02-0011-08
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Benjamin Mujanović član
Uprava Tifa Mustafić direktor
Zastupa Tifa Mustafić
Nadzorni odbor Zlatko Mujanović predsjednik
Nadzorni odbor Adis Mujanović član
Osnovi kapital Društva 963.097,20 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 61737
Nominalna vrijednost: 16,00 KM
Vrijednost: 963.097,00 KM