Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva SOKO BRAVARSKO LIMARSKO dioničko društvo Mostar
Skraćeni naziv Društva SOKO BRAVARSKO LIMARSKO d.d Mostar
Adresa Rodoč bb, Mostar
Telefon 036/350210
Fax 036/350221
Matični broj društva 20354780
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Ante Vidačak predsjednik
Nadzorni odbor Dragan Perić član
Nadzorni odbor Luka Jurilj član
Uprava Josipa Vidačak Lesko direktor
Zastupa Josipa Vidačak Lesko direktor
Osnovi kapital Društva 4.327.760,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 432776
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 4.327.760,00 KM
Serija: I