Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva SOKO HELIKOPTERI dioničko društvo Mostar
Skraćeni naziv Društva SOKO HELIKOPTERI d.d. Mostar
Adresa Rodoč bb, Mostar
Telefon 036/350-210
Fax 036/350-221
Matični broj društva 20354771
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Dragan Perić predsjednik
Nadzorni odbor Dragan Gadžić član
Nadzorni odbor Ante Vidačak član
Uprava Anton Zovko direktor
Zastupa Zovko Anton
Osnovi kapital Društva 5.515.010,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 160000
Nominalna vrijednost: 100,00 KM
Vrijednost: 16.000.000,00 KM
Serija: A

Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 551501
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 5.515.010,00 KM
Serija: I