Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Tursko-bosanski "ELEKTROINVEST" dioničko društvo za finansiranje izgradnje elektroenergetskih postrojenja
Skraćeni naziv Društva TB "ELEKTROINVEST" d.d. Sarajevo
Adresa Mula Mustafe Bašeskije 10, Sarajevo
Telefon 033/253-300
Matični broj društva 2106970172653
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Mujo Duraković predsjednik
Nadzorni odbor Mufit Eren član
Nadzorni odbor Edip Eren član
Nadzorni odbor Hasan Ozden član
Nadzorni odbor Mustafa Duraković član
Uprava Asim Omerspahić direktor
Zastupa Omerspahić Asim
Osnovi kapital Društva 500.000,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 5000
Nominalna vrijednost: 100,00 KM
Vrijednost: 500.000,00 KM
Serija: A