Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "BADEL 1862" vina i alkoholna pića d.d. Sarajevo
Skraćeni naziv Društva "BADEL 1862" d.d. Sarajevo
Adresa Dr. Fetaha Bećirbegovića 45, Sarajevo
Telefon 033/712-470
Fax 033/712-472
Matični broj društva 65-02-0046-11
E-mail badel1862@badel1862.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Domagoj Jelenc predsjednik
Uprava Amer Gurda direktor
Zastupa Amer Gurda direktor
Nadzorni odbor Jasmin Jurkovac član
Nadzorni odbor Tomislav Vujić član
Osnovi kapital Društva 1.081.700,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 10817
Nominalna vrijednost: 100,00 KM
Vrijednost: 1.081.700,00 KM
Serija: I