Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva AGRAM dioničko društvo
Skraćeni naziv Društva AGRAM d.d.
Adresa IV brigade HVO Stjepana Radića 7, Ljubuški
Telefon 039/837-500
Fax 039/837-519
Matični broj društva 64-02-0001-08
E-mail agram@agram.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Dubravko Grgić predsjednik
Uprava Kristijan Lavrić direktor
Zastupa Kristijan Lavrić
Nadzorni odbor Mirko Grgić član
Nadzorni odbor Semiha Repak član
Osnovi kapital Društva 6.676.400,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 66764
Nominalna vrijednost: 100,00 KM
Vrijednost: 6.676.400,00 KM
Serija: II
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
AGRAM dioničko društvo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
AGRAM dioničko društvo Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download