Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Prehrambena industrija "MLINPEK" Otvoreno Dioničko društvo Bugojno
Skraćeni naziv Društva "MLINPEK" DD Bugojno
Adresa Gornjevakufska 35, Bugojno
Telefon 030 252 002
Fax 030 253 667
Matični broj društva 51-02-0043-09
E-mail mlinpek@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Jako Petrušić predsjednik
Nadzorni odbor Abid Perenda član
Nadzorni odbor Josip Čorić član
Uprava Rusmir Alibegović v.d. direktor
Zastupa Rusmir Alibegović v.d. direktor
Osnovi kapital Društva 7.011.648,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 438228
Nominalna vrijednost: 16,00 KM
Vrijednost: 7.011.648,00 KM
Serija: III
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
Prehrambena industrija "MLINPEK" Otvoreno Dioničko društvo Bugojno Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download