Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "ALUMINIJ" dioničko društvo Mostar
Skraćeni naziv Društva "ALUMINIJ" d.d. Mostar
Adresa Baćevići bb, Mostar
Telefon 036/375-555
Fax 036/350-065
Matični broj društva 1-1153
E-mail aluminij@aluminij.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Zdenko Klepić predsjednik
Nadzorni odbor Ile Baković član
Nadzorni odbor Vedran Smiljanić član
Nadzorni odbor Igor Planinić član
Nadzorni odbor Željko Damjanović zamjenik predsjednika
Nadzorni odbor Samir Anić član
Uprava Daniel Bukovac direktor
Zastupa Daniel Bukovac direktor
Nadzorni odbor Ivan Kolobarić član
Osnovi kapital Društva 190.110.000,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 190110
Nominalna vrijednost: 1.000,00 KM
Vrijednost: 190.110.000,00 KM
Serija: I
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
"ALUMINIJ" dioničko društvo Mostar Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
"ALUMINIJ" dioničko društvo Mostar Izvještaj o bitnom događaju Godišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
"ALUMINIJ" dioničko društvo Mostar Izvještaj o bitnom događaju Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
"ALUMINIJ" dioničko društvo Mostar Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
"ALUMINIJ" dioničko društvo Mostar Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download