Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "ALUMINIJ" dioničko društvo Mostar
Skraćeni naziv Društva "ALUMINIJ" d.d. Mostar
Adresa Baćevići bb, Mostar
Telefon 036/375-555
Fax 036/350-065
Matični broj društva 1-1153
E-mail aluminij@aluminij.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Prof. Dr. Zdenko Klepić predsjednik
Nadzorni odbor Ile Baković zamjenik predsjednika
Nadzorni odbor Vedran Smiljanić član
Nadzorni odbor Igor Planinić član
Nadzorni odbor Željko Damjanović član
Nadzorni odbor Željko Filipović član
Nadzorni odbor Samir Anić član
Uprava Daniel Bukovac direktor
Zastupa Daniel Bukovac direktor
Osnovi kapital Društva 190.110.000,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 190110
Nominalna vrijednost: 1.000,00 KM
Vrijednost: 190.110.000,00 KM
Serija: I