Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "AIRABA" dioničko društvo Sarajevo
Skraćeni naziv Društva "AIRABA" d.d. Sarajevo
Adresa Zmaja od Bosne 7-7a, Sarajevo
Telefon 033/921-000
Fax 033/921-001
Matični broj društva 1-24850
E-mail kontakt@airaba.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Dženan Nezirović predsjednik
Nadzorni odbor Emir Čaušević član
Nadzorni odbor Nedžib Spahić član
Nadzorni odbor Haris Čaušević član
Nadzorni odbor Izet Spahić član
Uprava Mirsad Čaušević direktor
Zastupa Čaušević Mirsad
Osnovi kapital Društva 5.908.450,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 590845
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 5.908.450,00 KM
Serija: II,III
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina