Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva BNT-TRAKTORI I AUTODIZALICE dioničko društvo Novi Travnik
Skraćeni naziv Društva BNT-TAD d.d. Novi Travnik
Adresa Mehmeda Spahe 1, Novi Travnik
Telefon 030/525-457
Fax 030/525-457
Matični broj društva 20052333
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Enesa Skočić član
Nadzorni odbor Dženan Perenda predsjednik
Nadzorni odbor Velida Zahirović član
Uprava Hasan Belegić direktor
Zastupa Hasan Belegić
Osnovi kapital Društva 7.122.950,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 142459
Nominalna vrijednost: 50,00 KM
Vrijednost: 7.122.950,00 KM
Serija: I