Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva DELMINIUM D.D. Tomislavgrad
Skraćeni naziv Društva DELMINIUM D.D. Tomislavgrad
Adresa Zidine bb, Tomislavgrad
Telefon 063 330 617
Fax 034 205 857
Matični broj društva 68-02-0001-08
E-mail delminium@tel.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Mate Omazić član
Nadzorni odbor Ivan Beljan član
Nadzorni odbor Mate Ćurić predsjednik
Nadzorni odbor Ankica Renić član
Nadzorni odbor Ilija Braovac član
Uprava Vlado Kolak direktor
Zastupa Vlado Kolak
Osnovi kapital Društva 917.737,50 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 95100
Nominalna vrijednost: 7,50 KM
Vrijednost: 713.250,00 KM
Serija: II

Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 27265
Nominalna vrijednost: 7,50 KM
Vrijednost: 204.487,50 KM
Serija: III
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
DELMINIUM D.D. Tomislavgrad Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
DELMINIUM D.D. Tomislavgrad Izvještaj o bitnom događaju Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
DELMINIUM D.D. Tomislavgrad Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download