Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva „AL-AMIN INTERNATIONALNA INVESTICIJSKA KOMPANIJA – KUVAJTSKA KOMPANIJA OTVORENA U BOSNI“ dioničarsko društvo za financijsko posredovanje i konsalting Sarajevo
Skraćeni naziv Društva „AL-AMIN INTERNATIONAL“ d.d. Sarajevo
Adresa Vilsonovo šetalište 10, Sarajevo
Telefon 033 664 612
Fax 033 664 612
Matični broj društva 65-01-0457-08
E-mail al.amin@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Hajrudin Pepeljak predsjednik
Nadzorni odbor Mustafa Spahić član
Nadzorni odbor Vahidin Kahrimanović član
Uprava Jasminka Spahić direktor
Zastupa Jasminka Spahić
Osnovi kapital Društva 50.000,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 100
Nominalna vrijednost: 500,00 KM
Vrijednost: 50.000,00 KM
Serija: I