Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva FAMOS d.d. Sarajevo
Skraćeni naziv Društva FAMOS d.d.
Adresa Put Famosa 38, Sarajevo
Telefon 033/514-252
Fax 033/513-394
Matični broj društva 65-02-007-14
E-mail info@famos.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Mersiha Isanović član
Nadzorni odbor Mirza Vidović predsjednik
Uprava Ćamil Katović direktor
Zastupa Ćamil Katović direktor
Nadzorni odbor Ibrahim Balta član
Osnovi kapital Društva 10.807.836,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 554248
Nominalna vrijednost: 19,50 KM
Vrijednost: 10.807.836,00 KM
Serija: III