Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničko društvo za ekonomski, finansijski i pravni konsalting „ASA FINANCE“ d.d. Sarajevo
Skraćeni naziv Društva „ASA FINANCE“ d.d. Sarajevo
Adresa Bulevar Meše Selimovića 16, Sarajevo
Telefon 033/770 900
Fax 033/770 935
Matični broj društva 6501088408
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Kenan Hastor predsjednik
Nadzorni odbor Damir Hastor član
Nadzorni odbor Samir Redžepović član
Uprava Kerim Chouaibi izvršni direktor
Uprava Haris Moro direktor
Zastupa Haris Moro direktor
Osnovi kapital Društva 28.600.000,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 66000
Nominalna vrijednost: 100,00 KM
Vrijednost: 6.600.000,00 KM
Serija: I

Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 60000
Nominalna vrijednost: 100,00 KM
Vrijednost: 6.000.000,00 KM
Serija: II

Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 160000
Nominalna vrijednost: 100,00 KM
Vrijednost: 16.000.000,00 KM
Serija: III
Obveznice Tip dionica: C
Broj dionica: 18100
Vrijednost: 100,00 KM
Prinos: 0,00%
Datum izdavanja: 16.12.2009