Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Zatvoreno Dioničko društvo "ELEKTRO GRUPA" d.d.
Skraćeni naziv Društva "ELEKTRO GRUPA" d.d.
Adresa Kneza Branimira 2, Mostar
Telefon 036 313 824.
Fax 036 313 824
Matični broj društva 58-02-0001-19
E-mail elektro.grupa@gmail.com
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Alexander Hrkač predsjednik
Nadzorni odbor Zoran Bošnjak član
Nadzorni odbor Adisa (Ešef) Balić član
Uprava Adisa Balić direktor
Zastupa Adisa Balić direktor
Osnovi kapital Društva 1.042.655,43 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 104264
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 1.042.640,00 KM
Serija: A

Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 100000
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 1.000.000,00 KM
Serija: B