Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničko društvo - Ugostiteljsko turističko društvo "LIPA" d.d. Travnik
Skraćeni naziv Društva "LIPA" d.d. Travnik
Adresa Šumeće bb, Travnik
Telefon 030 540 045 061 727 856
Fax 030 540 045
Matični broj društva 51-02-0042-09
E-mail utplipa@gmail.com
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Emin Hadžajlić predsjednik
Nadzorni odbor Jasmin Omić član
Uprava Edin Mehić direktor
Zastupa Edin Mehić
Nadzorni odbor Elvisa Džigal član
Osnovi kapital Društva 3.783.612,50 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 302689
Nominalna vrijednost: 12,50 KM
Vrijednost: 3.783.612,50 KM
Serija: I