Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Javno poduzeće Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar
Skraćeni naziv Društva JP HT d.d. Mostar
Adresa Kneza Branimira bb, Mostar
Telefon 036 395 555; 036 395 211
Fax 036 395 279
Matični broj društva 1-10868
E-mail snjezana.zelenika@hteronet.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Maja Mandić zamjenik predsjednika
Nadzorni odbor Davor Tomić predsjednik
Nadzorni odbor Gordan Galić član
Nadzorni odbor Emir Konjhodžić član
Nadzorni odbor Siniša Đuranović član
Nadzorni odbor Kristina Žulj član
Nadzorni odbor Dragan Gabrić član
Nadzorni odbor Darko Perković član
Nadzorni odbor Karlo Došen član
Nadzorni odbor Jelena Adrović Krčmar član
Nadzorni odbor Peter Veil član
Uprava Goran Kraljević v.d. predsjednika uprave
Uprava Gordana Bilić v.d člana uprave
Uprava Tomislav Ruk v.d člana uprave
Uprava Draženko Pažin v.d člana uprave
Zastupa Goran Kraljević v.d. predsjednika uprave
Osnovi kapital Društva 315.863.250,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 31586325
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 315.863.250,00 KM
Serija: I - obične
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
Javno poduzeće Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2024 Preuzmi download
Javno poduzeće Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2024 Preuzmi download
Javno poduzeće Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2024 Preuzmi download
Javno poduzeće Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2024 Preuzmi download
Javno poduzeće Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Javno poduzeće Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Javno poduzeće Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Javno poduzeće Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Javno poduzeće Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Javno poduzeće Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Javno poduzeće Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Javno poduzeće Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Javno poduzeće Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Javno poduzeće Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Javno poduzeće Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Javno poduzeće Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Javno poduzeće Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
Javno poduzeće Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download