Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Javno poduzeće Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar
Skraćeni naziv Društva JP HT d.d. Mostar JP HT d.d. Mostar
Adresa Kneza Branimira bb, Mostar
Telefon 036 395 555; 036 395 211
Fax 036 395 279
Matični broj društva 1-10868
E-mail snjezana.zelenika@hteronet.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Maja Mandić zamjenik predsjednika
Nadzorni odbor Davor Tomić predsjednik
Nadzorni odbor Gordan Galić član
Nadzorni odbor Emir Konjhodžić član
Nadzorni odbor Siniša Đuranović član
Nadzorni odbor Kristina Žulj član
Nadzorni odbor Dragan Gabrić član
Uprava Vilim Primorac predsjednik
Uprava Goran Kraljević član
Uprava Gordana Bilić član
Zastupa Vilim Primorac
Nadzorni odbor Darko Perković član
Nadzorni odbor Karlo Došen član
Nadzorni odbor Jelena Adrović Krčmar član
Nadzorni odbor Peter Veil član
Osnovi kapital Društva 315.863.250,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 31586325
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 315.863.250,00 KM
Serija: I - obične
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina