Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva BADECO ADRIA d.d. Sarajevo
Adresa Branilaca Sarajeva 20, Sarajevo
Telefon 033/278-800
Fax 033/523-499
Matični broj društva 65-02-0013-10
E-mail fds@fds.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Alexander Walther predsjednik
Nadzorni odbor Markus Philipp Schwimann član
Nadzorni odbor Michael Pramberger član
Uprava Edin Mulahasanović direktor
Zastupa Edin Mulahasanović
Osnovi kapital Društva 109.328.100,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 1093281
Nominalna vrijednost: 100,00 KM
Vrijednost: 109.328.100,00 KM
Serija: A, B
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
BADECO ADRIA d.d. Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2024 Preuzmi download
BADECO ADRIA d.d. Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
BADECO ADRIA d.d. Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
BADECO ADRIA d.d. Sarajevo Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
BADECO ADRIA d.d. Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
BADECO ADRIA d.d. Sarajevo Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
BADECO ADRIA d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download