Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva BADECO ADRIA d.d. Sarajevo
Adresa Branilaca Sarajeva 20, Sarajevo
Telefon 033/278-800
Fax 033/523-499
Matični broj društva 65-02-0013-10
E-mail fds@fds.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Alexander Walther predsjednik
Nadzorni odbor Markus Philipp Schwimann član
Nadzorni odbor Michael Pramberger član
Uprava Edin Mulahasanović direktor
Zastupa Edin Mulahasanović
Osnovi kapital Društva 109.328.100,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 1093281
Nominalna vrijednost: 100,00 KM
Vrijednost: 109.328.100,00 KM
Serija: A, B