Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva „ŠTAMPARIJA FOJNICA“ otvoreno dioničko društvo Fojnica
Skraćeni naziv Društva „ŠTAMPARIJA FOJNICA“ d.d. Fojnica
Adresa Prokoški put bb, Fojnica
Telefon 030 831 814, 030 544 441
Fax 030 544 441, 033 544 442
Matični broj društva 51-02-0047-09
E-mail stamparijafo@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Edina Dizdar predsjednik
Nadzorni odbor Nermana Hadžić-Farkaš član
Nadzorni odbor Alija Bulić član
Uprava Senad Šabanović direktor
Zastupa Senad Šabanović direktor
Osnovi kapital Društva 5.316.760,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 531676
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 5.316.760,00 KM
Serija: I
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
„ŠTAMPARIJA FOJNICA“ otvoreno dioničko društvo Fojnica Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
„ŠTAMPARIJA FOJNICA“ otvoreno dioničko društvo Fojnica Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
„ŠTAMPARIJA FOJNICA“ otvoreno dioničko društvo Fojnica Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download