Organizacioni oblik Društvo sa ograničenom odgovornošću
Naziv Društva "Fis" društvo sa ograničenom odgovornošću Vitez
Skraćeni naziv Društva "Fis" d.o.o. Vitez
Adresa Krčevine bb, Vitez
Telefon 030/ 715-300
Fax 030/715-999
Matični broj društva 51-01-0270-08
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Uprava Snježana Gudelj predsjednik
Uprava Tomislav Bošnjak-Matić izvršni direktor
Uprava Marina Plavčić izvršni direktor
Uprava Franjo Furundžija izvršni direktor
Uprava Manuela Sadibašić izvršni direktor
Uprava Snježana Dragić izvršni direktor
Zastupa Gudelj Snježana
Osnovi kapital Društva 49.223.527,00 KM
Obveznice Tip dionica: B
Broj dionica: 6005
Vrijednost: 100,00 KM
Prinos: 0,00%